Öppna data

Här hittar du information från oss som är tillgänglig som öppna data. Det är fritt att använda informationen.

Datakällor

Öppna data är information som vem som helst får använda, återanvända och distribuera.

Ansvarig för öppna data på Konsumentverket är Elin Söderlind, verksjurist. Du kan kontakta henne genom att ringa vår växel på 0771 - 42 33 00.

PSI-lagen

Öppna data-portalen

Licens

Vi använder oss av licens Creative commons 0 (CC0), för vår öppna data. Creative commons 0 (CC0), innebär att du får använda datan hur du vill utan att ens tala om att den kommer från Konsumentverket

Senast granskad 11 mars 2019