Öppna data

Med Konsumentverkets öppna data kan du ta del av myndighetens statistik. Det är fritt att använda informationen.

Datakällor

  • Kontakter i vägledningen Hallå konsument
  • Kostnadsberäkningar

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att återanvända för att skapa kommersiella eller ideella tjänster.

Ansvarig för öppna data på Konsumentverket är Elin Söderlind, verksjurist. Du kan kontakta henne genom att ringa vår växel på 0771 - 42 33 00.

PSI-lagen

Öppna data-portalen

Senast granskad 9 januari 2019